Zico từ ngay bất kỳ bài hát nào trở thành bài hát đầu tiên của năm 2020 để đạt được thành công hoàn hảo

Zico đã đạt được một kỳ tích ấn tượng khác với bản phát hành mới nhất của mình!

Thành viên của nhóm B, nhóm nhạc đơn kỹ thuật số Any Any Song đã được phát hành vào ngày 13 tháng 1 và nhanh chóng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng thời gian thực.

Ca khúc đã đạt được một tiêu diệt toàn bộ được chứng nhận vào ngày 15 tháng 1 và ghi được một tiêu diệt hoàn hảo vào ngày 17 tháng 1 lúc 12:30 chiều. KST.


Một bài hát nhận được chứng nhận toàn diện khi nó đứng số 1 trên bảng xếp hạng hàng ngày và thời gian thực của Melon, Genie, Bugs và Soribada cùng với các bảng xếp hạng thời gian thực của Flo và iChart. Một sự tiêu diệt hoàn hảo đạt được khi bài hát cũng trở thành số 1 trên bảng xếp hạng hàng tuần của iChart, ngoài các tiêu chí của một tiêu diệt toàn diện được chứng nhận.

Đây là bài hát đầu tiên của năm 2020 để đạt được thành công toàn diện.

Xin chúc mừng Zico!

(Visited 26 times, 1 visits today)