Wonho rời MONSTA X

Starship Entertainment đã thông báo rằng Wonho sẽ rời MONSTA X.

Trong một tuyên bố chính thức, Starship Entertainment giải thích rằng Wonho sẽ vĩnh viễn rời khỏi MONSTA X và nhóm sẽ được quảng bá khi sáu thành viên bắt đầu từ hôm nay. Quyết định này dựa trên mong muốn của Wonho, để tránh gây rắc rối cho MONSTA X, và Starship Entertainment sẽ tiếp tục hành động pháp lý chống lại những tin đồn độc hại.

(Visited 7 times, 1 visits today)