WJSN giành chiến thắng với bạn khi bạn muốn trên On The Show The; Buổi biểu diễn của ASTRO, đứa trẻ vàng và hơn thế nữa

WJSN đã giành chiến thắng đầu tiên với họ khi bạn muốn ăn!

Trong tập phát sóng ngày 26 tháng 11 của SBS MTV, chương trình, những người được đề cử cho vị trí đầu tiên là CIX’s’s Numb, của A A CIX 5.039.

Xem hiệu suất của họ và giành chiến thắng dưới đây!

(Visited 5 times, 1 visits today)