VIXX giành chiến thắng đầu tiên cho “Scentist” trên “The Show”
VIXX đã giành được chiếc cúp đầu tiên cho “Scentist”!

Vào ngày 24 tháng 4 trong chương trình “The Show” của đài SBS, “Scentist”, “Black on Black” của NCT 2018 và “Honestly…” của Eric Nam đã được đề cử cho vị trí đầu tiên. VIX giành chiến thắng với tổng số điểm là 9,430 đến 5,133 NCT 2018 và 3,210 của Eric Nam.

Xem chiến thắng của họ dưới đây!

(Visited 24 times, 1 visits today)