N.Flying đã phát hành bài hát đầu tiên của họ với tư cách là một ban nhạc bốn thành viên.

Ca khúc mới nhất của họ, trên sân thượng, trên sân khấu là một bài hát thứ hai của họ cho ban nhạc trong dự án cao cấp của họ. Đây là bài hát đầu tiên của họ cho dự án, giống như một bông hoa, đã được phát hành vào tháng 10.

N.Flying cũng sẽ tổ chức buổi hòa nhạc của họ “N.Flying Fly High Project Note 2. 2019” vào ngày 19 tháng 1.

Nhà hát trên sân thượng là một bài hát sau khi chia tay gợi lại những trải nghiệm trong quá khứ khi ở trên sân thượng và nhìn lên bầu trời với người yêu.

(Visited 24 times, 1 visits today)