TXT Premieres ngay lập tức Chạy đi ngay lập tức và nhiều bài hát mới với buổi biểu diễn đầu tiên trong chương trình trở lại

TXT đã trình diễn những bài hát mới lần đầu tiên trong chương trình trở lại của họ!

Vào ngày 21 tháng 10, TXT đã trở lại lần đầu tiên với album đầy đủ của The The Chapter Chapter: Magic. Hồi tối hôm đó, Mnet đã phát sóng một sự trở lại đặc biệt để chào mừng sự trở lại của họ có tên là TOMORWAY X TOGETHER

TXT đã lên sân khấu để biểu diễn ba trong số các ca khúc mới của họ bao gồm ca khúc chủ đề là Chạy trốn, Quy tắc mới, Quy tắc và Thiên thần hay Quỷ dữ.

(Visited 9 times, 1 visits today)