Tín hiệu EXO trở lại với logo mới Trước sự trở lại

EXO đang trên đường!

Vào ngày 1 tháng 11 lúc nửa đêm KST, EXO đã phát hành một video cho logo mới của họ! Truyền thống của nhóm là khởi đầu một kỷ nguyên mới bằng cách tiết lộ thiết kế logo của họ.


EXO

@weareoneEXO
#EXO #weareoneEXO

Video nhúng
160K
10:00 tối – 31 tháng 10 năm 2019
Thông tin và quyền riêng tư của Quảng cáo Twitter
150K người đang nói về điều này
Gần đây đã thông báo rằng EXO đang chuẩn bị cho sự trở lại với một album đầy đủ mới.

(Visited 5 times, 1 visits today)