Những người bình luận ác ý bị phạt tiền vì phỉ báng nghệ sĩ Woollim Woollim Entertainment đã phát hành một tuyên bố cung...