MOMOLAND thông báo Taeha và Yeonwoo từ nhóm rời khỏi nhóm MOMOLAND từ Taeha và Yeonwoo đã chính thức rời nhóm. Vào ngày 30...