Seo In Guk và Soo Ae đang xem xét vai diễn trong bộ phim sắp tới Seo In Guk và Soo Ae hiện đang...