Mùa mới của 2 ngày và 1 đêm, lượt chia sẻ của Sneak Peek của những trận cười lớn Phần 4 của KBS phiên...