Starship Entertainment làm rõ tin đồn liên quan đến MONSTA X từ Shownu Cập nhật ngày 31 tháng 10 KST: Chương trình truyền hình...