Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Lee Jae Wook đã được yêu cầu chọn mẫu người lý tưởng của anh ấy giữa các...