Rain sẽ nhận được một giải thưởng tại Giải thưởng Hội nghị Giải trí & Thay đổi Trò chơi Hoa Kỳ-Châu Á! Hiệp hội...