Những bức ảnh tĩnh đầu tiên của Jin Se Yeon và Kim Min Kyu đã được phát hành cho Nữ hoàng: Tình yêu và...