Seo In Guk, Lee Soo Hyuk chia sẻ sự phấn khích của họ cho bộ phim sắp tới khi quay phim kết thúc Quay...