Hiệp hội ca sĩ Hàn Quốc yêu cầu Naver ngừng bình luận và chính phủ hành động Hiệp hội Ca sĩ Hàn Quốc (sau...