Marc Jacobs đã bổ nhiệm đồng sáng lập và giám đốc sáng tạo John Targon của Baja East làm giám đốc sáng tạo đương...