Xem video: NCT 127 khám phá Los Angeles trong MV NCT 127 đã đứng sau máy quay để quay video của riêng họ cho...