Lee Seok Cheol và Lee Seung Hyun giải quyết vụ kiện chống lại các thành viên khác của East Light Phiên tòa xét xử...