Lee Kyu Hyung nói về bộ phim truyền hình mới của đài tvN cùng với Kim Tae Hee Lee Kyu Hyung và Kim Tae...