Lee Jin Hyuk làm cho ra mắt Solo tự tin với MV cho ra mắt Tôi thích điều đó Lee Jin Hyuk đã có...