FTISLAND Lee Jae Jin tham gia vào quân đội FTISLAND, Lee Jae Jin đang bắt đầu nghĩa vụ quân sự! Vào ngày 21 tháng...