Lee Hi chia sẻ lá thư viết tay ngọt ngào cho kỷ niệm 7 năm ra mắt của cô Lee Hi vừa kỷ niệm...