Cơ quan Kim Jae Hwan từ chối lên tiếng chống lại đạo văn của Logo Câu lạc bộ người hâm mộ của anh ấy...