Giải trí hàng tuần của KBS hàng tuần sắp kết thúc sau 36 năm Vào ngày 3 tháng 11, có thông tin rằng KBS...