Sau khi tin tức về sự bi thảm của Goo Hara, đã được tiết lộ rằng Goo Hara đã giúp phóng viên Kang Kyung...