Kang Ji Hwan tiếp tục tranh chấp các phần bằng chứng trong phiên xét xử thứ 3 về vụ tấn công tình dục Vào...