“Weekly Idol” đã tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 2 tháng 1 với đội hình MC mới. Chương trình tạp kỹ thần...