Ji Soo khẳng định sẽ đóng vai chính trong bộ phim mới dựa trên Webtoon Ji Soo sẽ trở lại với một bộ phim...