Yeo Jin Goo và Im Siwan sẽ quay phim ở Hawaii vì đã ăn tối cùng nhau ăn tối Cập nhật ngày 26 tháng...