X1 Nam Do Hyon và TEEN TEEN sườn Lee Jin Woo theo học trường nghệ thuật Hanlim X1 Từ Nam Do Hyon và TEEN...