Park Hae Jin và Jo Bo Ah từ bộ phim sắp ra mắt tiết lộ Stills của cuộc họp đầu tiên đặc biệt của...