YG Shares Cập nhật về Địa điểm xuất ngũ quân sự của Tae Yang và Daesung + Yêu cầu người hâm mộ không ghé...