ITZY Chaeryeong nói chuyện rất hào hứng về việc gặp gỡ các cô gái Vào ngày 28 tháng 11, ITZY từ Chaeryeong và Yuna...