SuperM lập kỷ lục mới cho K-Pop Twitter được xem nhiều nhất Blueroom Live SuperM đã lập kỷ lục mới ấn tượng! Vào ngày...