MV BTS J-Hope và Becky G sườn gà Chicken Soup Soup MV vượt qua 100 triệu lượt xem Mì Gà Gà Soup đã đạt...