Super Junior giành chiến thắng với nhóm Super Clap trên On M M Countdown Buổi biểu diễn của NU ĐôngEST, DAY6, TXT, và nhiều hơn nữa

Super Junior đã giành chiến thắng trên trang M M Countdown trực tuyến cho bài hát mới của họ SIÊU SIÊU BẠC!

Trong tập phát sóng của Count M Countdown vào ngày 24 tháng 10, các ứng cử viên cho vị trí đầu tiên là Super Junior đã được đề cử là Super Clap, và N.Fending, họ đã giành chiến thắng với tổng số điểm là 8,204 cho N.Fending của 6.086.

Super Junior đã không biểu diễn trong chương trình hôm nay, nhưng các thành viên đã đưa lên phương tiện truyền thông xã hội để cảm ơn người hâm mộ ELF của họ! Đây là một chiến thắng đặc biệt có ý nghĩa đối với nhóm và người hâm mộ vì đây là lần đầu tiên kể từ năm 2014 và lần đầu tiên kể từ khi tất cả các thành viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Yesung đã viết, cảm ơn bạn ELF, trong khi Eunhyuk viết, thì cảm ơn ELF vì đã cho chúng tôi vị trí đầu tiên trên Count M Countdown. ‘

(Visited 6 times, 1 visits today)