Red Velvet giành chiến thắng lần thứ 4 cho trò chơi tâm lý tình cảm Biểu diễn của SF9, MOMOLAND, ATEEZ, và nhiều hơn nữa

Red Velvet đã giành chiến thắng thứ tư cho họ

Trong tập phát hành ngày 10 tháng 1 của Ngân hàng Âm nhạc, các ứng cử viên cho vị trí đầu tiên là Red Velvet, tạm thời, Psycho Hồi và IU Hampshire, Blueming.

Xem thông báo người chiến thắng dưới đây!

(Visited 6 times, 1 visits today)