NỀN TẢNG giành được chiến thắng thứ 2 cho tình yêu của tôi Buổi biểu diễn của MONSTA X, TXT, LOONA, và
NUTHEREST đã giành được chiếc cúp thứ hai của họ cho tình yêu Me Me!

Trong tập phát sóng ngày 31 tháng 10 của Count M Countdown, người được đề cử đầu tiên là NU, CÂU CHUYỆN CÂU CHUYỆN

Xem hiệu suất của họ và giành chiến thắng dưới đây!

(Visited 11 times, 1 visits today)