Marc Jacobs đã bổ nhiệm đồng sáng lập và giám đốc sáng tạo John Targon của Baja East làm giám đốc sáng tạo đương đại vào ngày 2 tháng 2.

 

Marc Jacobs'

 

Theo truyền thông Mỹ, LVMH đang thực hiện bộ sưu tập lớn và một dòng thứ hai đã sáp nhập năm ngoái năm 2015 tuyển John tagon Marc by Marc Jacobs với các sản phẩm chi phí thấp.

Mặc dù việc mua lại hiện tại của Zontawn là chắc chắn nhưng thông tin chi tiết về các vị trí hoặc vai trò cụ thể không được biết.

Người phát ngôn của LVMH nói, “Tôi rất vui vì John Tarton đang tham gia vào nhóm thiết kế.”

Mặc dù John Tigon là thành viên của đội ngũ thiết kế, nhưng rõ ràng là John Gargan và Jacobs sẽ làm việc cùng nhau.

Theo Mỹ BOF phương tiện truyền thông thời trang, mang lại John tagon đã được dự kiến ​​là thương hiệu Marc by Marc Jacobs là dòng sản phẩm New York-based, tăng thu nhập chi phí.

(Visited 109 times, 1 visits today)