MV BTS J-Hope và Becky G sườn gà Chicken Soup Soup MV vượt qua 100 triệu lượt xem

Mì Gà Gà Soup đã đạt 100 triệu lượt xem trên YouTube!

Ca khúc J-Hope, có Becky G được phát hành vào ngày 27 tháng 9 lúc 6 giờ chiều. KST. Video âm nhạc đã vượt qua 100 triệu lượt xem vào ngày 4 tháng 11 vào khoảng 4 giờ chiều. KST, tức là khoảng một tháng và tám ngày kể từ khi phát hành.

Đây là video âm nhạc thứ hai của J-Hope, cho một ca khúc solo đạt 100 triệu lượt xem, trong đó, Day Daydream đã là người đầu tiên.

(Visited 6 times, 1 visits today)