Các thành viên PRISTIN trước đây nói về việc nó cảm thấy thế nào khi ra mắt lại với HINAPIA

Vào ngày 4 tháng 11, nhóm nhạc nữ mới HINAPIA đã tổ chức một buổi giới thiệu cho việc phát hành album đầu tay của họ, New New Start, và trình diễn ca khúc chủ đề của họ là DRIP.

HINAPIA là một nhóm nhạc nữ gồm năm thành viên của OSR Entertainment. Bốn thành viên của nó, Minkyeung, Gyeongwon, Yaebin và Eunwoo, là cựu thành viên của PRISTIN.

Trong buổi giới thiệu, Minkyeung cho biết, chúng tôi đang tái xuất trong một nhóm nhạc nữ mới sau khi tham gia PRISTIN. Đó là một tình huống khó khăn, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể vượt qua nó vì chúng ta đã ở trong đó cùng nhau. Các thành viên đều có chung suy nghĩ.

Cô ấy nói thêm, người Bada tham gia với chúng tôi với tư cách là thành viên trẻ nhất. Chúng tôi đến với nhau vì chúng tôi có cùng mục tiêu. Cô gia nhập đội thông qua một quá trình thử giọng.

Bada cho biết, tôi đã rất lo lắng về việc ra mắt. Tôi đã làm việc chăm chỉ để tôi sẽ cho phép bất cứ ai thất vọng. Xin hãy chờ đợi những gì chúng tôi cung cấp.

Minkyeung cũng nói về khái niệm đầu tay của HINAPIA, nói rằng, Chúng tôi trở lại với một khái niệm trưởng thành hơn so với những gì chúng tôi đã làm với PRISTIN. Chúng tôi muốn tạo ra âm nhạc tuyệt vời và có một cô gái nghiền nát sự rung cảm. Cô ấy nói thêm rằng cô ấy muốn HINAPIA được liên kết với các thuật ngữ như Chuyện

(Visited 5 times, 1 visits today)