Các thành viên X1 Các cơ quan liên kết thông báo về việc giải tán nhóm

Các cơ quan của các thành viên X1 đã thông báo rằng nhóm sẽ tan rã.

Vào ngày 6 tháng 1, các cơ quan của họ đã tiết lộ thông cáo báo chí chính thức sau đây:

Xin chào.

Đây là Play M Entertainment, Yuehua Entertainment, TOP Media, OUI Entertainment, MBK Entertainment, Woollim Entertainment, DSP Media, Starship Entertainment và Brand New Music.

Các thành viên X1 và từng cơ quan đã đàm phán với điều kiện thỏa thuận nhất trí, nhưng chúng tôi không thể đi đến thỏa thuận, vì vậy chúng tôi đã quyết định giải tán họ.

Sau tuyên bố này, CJ ENM đã nhận xét, Tweet CJ ENM đã làm việc cho X1 để tiếp tục các hoạt động, nhưng chúng tôi tôn trọng vị trí của các cơ quan quyết định giải tán X1.

(Visited 6 times, 1 visits today)