BTOB Yook Sungjae chia sẻ chi tiết cho đĩa đơn mới

BTOB Yook Sungjae đang khởi động những lời trêu ghẹo cho đĩa đơn tiếp theo của mình!

Là một phần trong dự án ba tháng chia sẻ hai bài hát của anh ấy mỗi tháng, Yook Sungjae đã phát hành ra 3X2 = 6 Phần 1 Hồi tháng 12.

Vào ngày 10 tháng 1, anh ấy đã thông báo chi tiết về việc phát hành tháng này! Phần 2 của dự án đơn kỹ thuật số của anh sẽ ra mắt vào ngày 16 tháng 1.

 

(Visited 4 times, 1 visits today)