Thành viên MOMOLAND Mở tài khoản Instagram cá nhân

Ba thành viên của MOMOLAND đã tham gia Instagram!

Vào ngày 21 tháng 10, Twitter chính thức của MOMOLAND, đã chia sẻ các liên kết đến các tài khoản Instagram cá nhân mới mở của Yeonwoo, Hyebin và JooE.

Hyebin, người đã mở tài khoản của mình ngày hôm qua, đã có một vài bức ảnh của cô ấy và các thành viên MOMOLAND khác trên tài khoản.


Yeonwoo đã chia sẻ ba bức ảnh về chuyến đi biển của cô ấy và viết trong chú thích, tôi thích biển, khỏe, tôi thích bầu trời, gợi và thích

JooE đã chia sẻ một bức ảnh của mình với chú thích, Hi Hi.

MOMOLAND cũng có một tài khoản Instagram nhóm chính thức.

(Visited 6 times, 1 visits today)