ATEEZ tiết lộ cây gậy ánh sáng chính thức

Cây gậy ánh sáng chính thức của ATEEZ đã được tiết lộ!

Đơn đặt hàng trước bắt đầu tại đây vào ngày 22 tháng 1 lúc 2 giờ chiều. KST, và thanh ánh sáng sẽ được phát hành chính thức vào ngày 3 tháng 2.

Kiểm tra các chi tiết dưới đây!

Bạn nghĩ gì về thanh ánh sáng?

(Visited 89 times, 1 visits today)